Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.snejman.com

Postanowienia ogólne 


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.snejman.com oraz warunki dokonywania zakupów.
Sklep internetowy www.snejman.com prowadzony jest przez firmę Soho Studio Foto Love Story Sylwia Nejman os Legionów 6/30, Konin 62-510, nr tel. +48 605-567-602, email: sylwia.nejman@interia.pl , NIP 6652410827


2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


3. Rejestracja i konto klienta
Aby dokonywać zakupów w sklepie, Klient powinien założyć konto, podając prawdziwe i aktualne dane.
Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła oraz za wszelkie działania podejmowane na swoim koncie.


4. Zamówienia i płatności
Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
Ceny towarów widoczne na stronie sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
Płatności można dokonywać za pomocą różnych metod płatności, takich jak karty kredytowe, przelewy bankowe, czy płatności elektroniczne.
Czas zarezerwowany na uszycie odzieży to 14 dni roboczych plus 3 -4 dni robocze to czas dostawy – produkty są szyte pod zamówienie zgodnie z idea sklepu.


5. Dostawa
Sklep realizuje dostawy na terenie [kraju oraz za granicą.
Koszty dostawy są określane podczas składania zamówienia i zależą od wybranej metody dostawy.
Termin dostawy to 3-4 dni robocze
Czas zarezerwowany na uszycie odzieży to 14 dni roboczych plus 3 dni robocze to czas dostawy – produkty są szyte pod zamówienie zgodnie z idea sklepu, należy pamiętać o tym, że to sklep który szyje odzież po złożeniu zamówienia.


6. Zwroty i reklamacje 
Klient ma prawo do zwrotu towaru lub reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
W przypadku reklamacji, Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia wady produktu zakupionego w sklepie www.snejman.com.
Reklamację można zgłosić za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
Sklep www.snejman.com zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz lub badań, czas ten może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep www.snejman.com może zaoferować Klientowi naprawę wadliwego produktu, wymianę na produkt wolny od wad lub zwrot należności, zgodnie z wyborem Klienta i dostępnością produktów.
Klient powinien skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji.
Formularz reklamacji lub zwrotu towaru znajduje się w stopce sklepu w sekcji Formularze.


7. Odstąpienie od Umowy
Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy zakupu bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu.
W celu odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza dostępnego na stronie sklepu lub przesłać jednoznaczne oświadczenie woli drogą elektroniczną lub pocztą.
Po odstąpieniu od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić produkt w stanie niezmienionym, nie nosząc śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
Sklep www.snejman.com dokona zwrotu zapłaty za zwrócony produkt w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.
Formularz odstąpienia od umowy znajduje sie w stopce strony w sekcji formularze.


8. Ochrona danych osobowych
Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie sklepu.

9. Prawa autorskie
Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie sklepu są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody sklepu.

10. Zmiany regulaminu
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. 8.2. Zmiany regulaminu nie wpływają na już złożone zamówienia.

11.Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 16.08.2023r. i obowiązuje do odwołania.

Regulamin przyjęty dnia 16.08.2023r.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym regulaminem przed korzystaniem ze sklepu internetowego www.snejman.com.


Shopping Cart