FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Niniejszy formularz służy do zgłaszania chęci zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym www.snejman.com, prowadzonym przez firmę Soho Studio Foto Love Story Sylwia Nejman, os. Legionów 6/30, Konin 62-510

Imię i nazwisko Klienta: ______________________________________

Adres e-mail: _______________________________________________

Numer telefonu kontaktowego: __________________________________

Numer zamówienia: ___________________________________________

Data zawarcia umowy: _________________________________________

Data odbioru towaru: ________________________________________

Tytuł i opis zwracanego towaru:______________________________________________________

Data zgłoszenia zwrotu: ________________________________________

Sposób zwrotu środków płatności

Zwrot na konto bankowe

Numer konta bankowego 

________________________________________________________


Tytuł i dane banku


Powód zwrotu:

___________________________________________________________


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zwrotu: Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności sklepu www.snejman.com i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi procesu zwrotu towaru.

Data: ________________________

Podpis Klienta: ________________________

Proszę wypełnić formularz i przesłać go na adres e-mail: sylwia.nejman@interia.pl w celu zainicjowania procesu zwrotu towaru. Po otrzymaniu wypełnionego formularza skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszych kroków.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ADRESAT
www.snejman.com
Adres: Soho Studio Foto Love Story Sylwia Nejman, os. legionów 6/30, Konin 62-510
E-mail: sylwwia.nejman@interia.pl
Numer telefonu: 505-567-602

ZAMAWIAJĄCY
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży na stronie internetowej www.snejman.com
Data zawarcia umowy: ……………………………………..
Numer zamówienia: …………………………………………………

Imię i nazwisko zamawiającego: …………………………………………………
Adres zamawiającego: ………………………………………………………
Adres e-mail zamawiającego: ………………………………………………………
Numer telefonu zamawiającego: ……………………………………………………

Data wysłania oświadczenia o odstąpieniu: ……………………………………………………….

Zamówienie obejmuje następujące produkty:
1…………………………………………………………….
2…………………………………………………………….
3……………………………………………………………
Oświadczam, że zwracam powyższe produkty w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, kompletnie oraz nie używanie.
Proszę o zwrot kwoty: ………………………………………………… na moje konto bankowe o numerze: …………………………………………………………………………………………..

Data podpisania formularza……………………………………………………………….
Podpis (tylko w przypadku formularza papierowego): _________________

Odstąpienie to jest zgodne z przepisami prawa konsumenckiego i jest składane w terminie zgodnie z prawem 14 dni od otrzymania towaru

Proszę zachować potwierdzenie nadania tego oświadczenia oraz ewentualne inne dokumenty potwierdzające odesłanie produktów.

FORMULARZ REKLAMACJI

Dane Klienta:
Imię i Nazwisko: __________________________
Adres e-mail: ____________________________
Numer telefonu: __________________________

Dane Zamówienia:
Numer zamówienia: _________________________
Data zakupu: _____________________________
Opis produktu: ___________________________
Numer referencyjny produktu: _______________

Opis Reklamacji:
Proszę opisać dokładnie problem z produktem oraz powód reklamacji.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Wybór Reklamacji (zaznaczyć X ):
[   ] Zwrot pieniędzy
[   ] Wymiana produktu
[   ] Naprawa produktu

Załączone Dokumenty:
[   ] Dowód zakupu
[   ] Zdjęcia produktu

Akceptacja Warunków:
Oświadczam, że zgłoszenie reklamacji jest zgodne z regulaminem sklepu internetowego www.snejman.com. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji.

Data: _________________
Podpis Klienta: __________________________

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza reklamacji wraz z załączonymi dokumentami na adres e-mail: sylwia.nejman@interia.pl Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia oraz dalszego postępowania w sprawie reklamacji.

Dziękujemy za wybór naszego sklepu internetowego. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 605-567-602 lub adresem e-mail: sylwia.nejman@interia.pl

Shopping Cart